خلاصه سوابق

در دوران سرمربی گری
۰
گل زده
۰
میانگین گل در هر بازی
۰
تعداد برد
۰
درصد برد
۰
تعداد امتیاز
۰
میانگین امتیاز در هر بازی
۰
تعداد بازی
۰
گل زده
۰
میانگین گل در هر بازی
۰
تعداد برد
۰
درصد برد
۰
تعداد بازی
۰
گل زده
۰
میانگین گل در هر بازی
۰
تعداد برد
۰
درصد برد
۰
تعداد بازی
۰
میانگین گل در هر بازی
۰
تعداد برد
۰
درصد برد
۰
تعداد کل بازی
 • ۱۳۷۸-۱۳۸۱

  ذوب آهن اصفهان
  (کمک مربی)
 • ۱۳۸۱-۱۳۸۲

  سپاهان اصفهان
  (کمک مربی)
 • ۱۳۸۲-۱۳۸۵

  ذوب آهن اصفهان
  (کمک مربی)
 • ۱۳۸۵-۱۳۸۶

  سپاهان اصفهان
  (کمک مربی)
 • ۱۳۸۶-۱۳۸۷

  ایران
  (کمک مربی)
 • ۱۳۸۷

  ایران
  (سرمربی موقت)
 • ۱۳۸۷-۱۳۹۱

  ذوب آهن اصفهان
  (سرمربی)
 • ۱۳۹۱–۱۳۹۲

  نفت تهران
  (سرمربی)
 • ۱۳۹۲–۱۳۹۳

  راه آهن
  (سرمربی)
 • ۱۳۹۳

  پیکان
  (سرمربی)

داستان من

این روزها فرصت زیادی دارم ، رفتن به کنار رودخانه و قدم زدن در حاشیه زاینده‌رود مرور خاطرات گذشته ، زمانی که در کنار زاینده‌رود پارکی وجود نداشت. پل‌های فردوسی ، بزرگمهر ، غدیر و وحید هنوز ساخته نشده بود .

اما در حاشیه آن زمین‌های فوتبال خاکی کنار هم قرارگرفته بود ، زمین خاکی را گفتم به گذشته‌تر از آن برمی‌گردم زمانی که با بچه‌های محله ، تو کوچه‌ها و نزدیک منزل با توپ پلاستیکی بازی می‌کردیم و کم‌کم به‌صورت تیمی از کوچه‌های محل به زمین‌های خاکی نزدیک خانه روی آوردیم ، همیشه سعی در بهترین بودن و موفق بودن در مجموعه تیمی محله‌ی ما جلوه می‌کرد ، اما فقط بازی نبود ، باید در درس و بقیه کارها هم بهترین می‌شدیم این چیزی بود که از پدر و مادر و خانواده یاد گرفته بودم ، باید هر کاری به موقع و به شکل درست انجام می‌شد. ازآنجا بود که نظم و انضباط و تلاش همراه با احترام در درون من شکل گرفت.

برای موفق بودن باورها،اعتقادات،نظم،تلاش،دانش همراه با احترام می‌تواند انسان را به موفقیت برساند.

و این دیدگاه من برای کار کردن بود.

آخرین ویدیوها

ویدیو شب های فوتبالی

مهمان برنامه : منصور ابراهیم زاده